Att ta hand om dina tänder är mycket viktigt. Utan fungerande, starka tänder är det svårt att bearbeta maten tillräckligt för att få i sig den näring den innehåller. Dåliga tänder kan också orsaka mycket smärta och obehag.

Om du inte tar tillräckligt bra hand om dina tänder ökar risken för att du drabbas av bland annat karies och blödande tandkött. Maten du äter innehåller till exempel socker, och om detta socker bli kvar i munnen blir det till föda för bakterier, som då kan växa till och orsaka hål i tänderna. Att använda rätt produkter är mycket viktigt, och samtliga produkter från Dentway ger dig en god möjlighet att ta hand om dina tänder och ditt tandkött.

Tandborstning och tandtråd

Tandborstning är en mycket viktig och grundläggande del i din munhälsa. Hos barn är det viktigt att börja borsta tidigt, så fort den första lilla tanden kan synas. När du borstar tänderna tar du bort de matrester som annars kan bli till mat för bakterier som orsakar hål i tänderna. Tänderna ska borstas två gånger om dagen och flourtandkräm bör användas. Flouret stärker och skyddar tändernas yta. Även tandtråd kan användas för att göra rent mellan tänderna. Detta kan också minska inflammationen i tandköttet.

Undvik oseriösa huskurer

Det finns också olika huskurer som används för att till exempel bleka eller på andra sätt stärka tänderna. Vissa av dessa kan säkert fungera bra, men det är viktigt att du sätter dig noga in i vad som funkar och inte. Det säkraste är ändå att välja bra, godkända produkter till dina tänder.

Slarv med munhälsan leder till allvarliga konsekvenser

Att inte ta hand om sin munhälsa kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser. Man har i forskningsprojekt sett ett samband mellan hjärtproblem och dålig tandhälsa. Inflammationer i munnen påverkar också resten av kroppen. Det har också kunnat kopplas till Parkinsons sjukdom och vissa lunginfektioner. Infektioner i munnen kan också sprida sig till blodet och sedan vidare till resten av kroppen.